STRATİM, Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışına yönelik stratejik iletişimini geliştirmek amacıyla 2008 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. STRATİM özellikle spesifik hedef kitlelerine yönelik Türkiye’nin ulusal iletişim stratejisi ile uyumlu etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. STRATİM bu doğrultuda yurtiçi ve yurtdışındaki kitlelere ulaşmak için devlet ve devlet-dışı kurumlarla işbirliği yapmaktadır. Türkiye'nin stratejik iletişimine katkı sağlayan kişi, kurum ve sivil toplum örgütlerine mümkün olduğu kadar destek olmaktadır. STRATİM Türkiye'nin stratejik iletişimine katkı sağlama konusunda gönüllü olan kişi ve kurumlar ile işbirliğine açıktır.

 

STRATİM tarafından yıllık düzenlenen temel etkinlik İstanbul Forumu’dur. İlk olarak 2009 yılında gerçekleştirilen ve açılış konuşmasını Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı İstanbul Forumu ABD, Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu’dan çok sayıda üst düzey katılımcıyı İstanbul’da biraraya getirerek önemli bölgesel bir etkinlik olmuştur. 2009 yılında gerçekleştirilen ilk İstanbul Forumu ile benzer şekilde 2011 yılında düzenlenen ikinci İstanbul Forumu da Orta Doğu konusunda düzenlenmiş ve açılış konuşması Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından yapılmıştır.

 

STRATİM kuruluşundan bugüne Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı (SETA), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), Alman Marshall Fonu (GMF), Mercator Vakfı, Kriter Dergisi, Exeter Üniversitesi ve daha bir çok kurum ve sivil toplum örgütü ile işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirmiştir.