STRATİM Avrupa Programı Direktörü Erhan Akdemir İlerleme Raporunu yorumladı


STRATİM Avrupa Programı Direktörü Erhan Akdemir Avrupa Komisyonu 2012 yılı Türkiye ilerleme raporunu AB-İlan’a değerlendirdi.


İlerleme raporunun olumlu ve olumuz yönleriyle karşılıklı okunup dengeli bir şekilde ele alınması gerektiğini belirten Akdemir sürecin siyasi boyutuna da dikkat çekti. Kıbrıs paragrafı konusunda yapılan değerlendirmenin kabul edilebilir olmadığını belirten Akdemir “Türkiye 2004'ten beri sorunu çözmeye yönelik birçok çalışmaya imza attı. Fakat bunun karşılığında ne izolasyonlar kaldırıldı ne de AB Türkiye'ye karşı dürüst bir tavır takındı.” dedi.

 

Akdemir'in değerlendirmesini dinlemek için tıklayınız.